Selecteer een pagina

Informatie voor verwijzers

Leefstijlproblemen liggen ten grondslag aan het ontstaan van chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Huisartsen krijgen mensen in een vroeg stadium te zien met het leefstijlproblemen, vervolgens met de voorlopers van chronische ziekten zoals een (geïsoleerd) verhoogd cholesterol, hypertensie of gestoorde glucose.

De NHG standaard CVRM van 2019 geeft in elke risico categorie aan dat leefstijladvies wordt aanbevolen of aangewezen. Huisartsen hebben maar 10 minuten voor het analyseren van resultaten en het opstellen van een cardiovasculair risicoprofiel, in deze 10 minuten moeten vervolgens ook nog leefstijladviezen gegeven worden. Vaak ontbreekt de meest actuele kennis over voeding en bewegen, want het minder eten en meer bewegen is niet meer afdoende. Zoals de NHG standaard CVRM aangeeft is voor een blijvende aanpassing herhaling van de adviezen essentieel. Dit gebeurt nu vaak niet, waardoor leefstijladviezen niet opgevolgd worden en mensen soms pas weer terugkomen als de chronische ziekte al bestaat.

Met leefstijlcoaching wil ik mensen een grondige analyse, up-to-date en gedegen adviezen en vooral een veranderingsproces bieden wat past bij de persoon zelf en dus vol te houden is. Langdurige herhaling en opvolging van de zelf geformuleerde doelen leidt tot een blijvende gedragsverandering. Dit leidt tot tijdsbesparing voor de eigen huisarts, een betere begeleiding van de patiënt en uiteindelijk het voorkomen van het oplopen van het cardiovasculaire risico en ontstaan van chronische ziekten.

Een traject wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Aanmelden
U kunt een patiënt aanmelden via info@puurleefstijlcoaching.nl

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen kunt u bellen
met 06 10 09 04 67 of een e-mail sturen naar spiele@puurleefstijlcoaching.nl